Laatst was ik bij een training die startte met de vraag: hoe positief sta jij tegenover Het Nieuwe Werken? Je kon gaan staan op vier stippen van 25%, 50%, 75% en 100%. Veel cursisten gingen op de 50% staan. Het kan bij hen dus nog alle kanten op. Ze gaven aan dat het verdere verloop van de invoering van HNW doorslaggevend is.

Eén van de deelnemers verwoordde zijn ervaring met HNW als volgt:
‘Vroeger liep ik bij Piet langs en had ik het gewenste antwoord. Nu bel ik hem, maar krijg ik vaak zijn voicemail. Ik zie Piet en mijn andere collega’s tegenwoordig veel minder vaak sinds ‘ons’ pand in Eindhoven is opgeheven. We worden nu minimaal twee dagen in de week in Utrecht verwacht. Daar treffen we elkaar meestal tijdens het teamoverleg op maandag of dinsdag in een overvol kantoor, waar je moet vechten voor een plekje. Op de woensdag en vrijdag is er echter geen hond te bekennen. Ik sta positief tegenover de mogelijkheden die HNW biedt, zoals thuiswerken en meer eigen verantwoordelijkheid, maar soms voel ik me wat verloren. Mijn collega’s zie ik weinig en thuiswerken vind ik nog lastig. Ik mis het contact dat ik had met mijn collega’s. Ik denk dat als ik hier meer grip op krijg, de 50% richting de 75% zal gaan.’

HNW vraagt nogal wat van je. Ineens heb je geen vol kantoor meer waar je dagelijks naar toe gaat, maar zit je alleen thuis achter je laptop of op een flexplek in het land. Je liep altijd naar de kamer van je collega als je een vraag had, maar nu moet je hem mailen, bellen, skypen of whatsappen. Dat is wennen! Mensen die al jarenlang op een vaste werkplek zitten en nog weinig kaas gegeten hebben van online ontmoetingsplatformen vinden het daarom soms lastig om HNW te omarmen. Om te voorkomen dat zij voortijdig afhaken pleit ik voor aandacht voor Het Nieuwe Samenwerken.

Voor Het Nieuwe Samenwerken is het essentieel dat in een team openlijk wordt gesproken over bijvoorbeeld: het aantal keer in de week dat collega’s elkaar zien, de bereikbaarheid als je niet op kantoor bent en de inzet van sociale media als middel om contact te houden. Als hier in een team aandacht aan wordt gegeven, ontstaat er ruimte voor de verschillende behoeften van verschillende type mensen. Dit kan de samenwerking binnen het team en het benutten van elkaars talenten alleen maar ten goede komen! Dus ik zeg proost op het nieuwe jaar en Het Nieuwe Samenwerken.