Het Nieuwe Werken

Hoe lang kan je iets ’nieuw’ noemen? De term Het Nieuwe Werken duikt al een aantal jaren overal op. Het is echter lang niet altijd duidelijk wat er nou eigenlijk mee bedoeld wordt. Waar het nu écht om gaat, is voor veel mensen toch een raadsel. Deze vraag dwarrelde de laatste weken door mijn hoofd.

De digitale revolutie heeft de verhoudingen op de werkvloer flink opgeschud. Informatie is nu overal beschikbaar, waardoor je op veel plekken kunt werken. Dit leidt ertoe dat er niet meer op aanwezigheid, maar op resultaat gestuurd wordt. Daardoor verandert de relatie tussen de leidinggevende en zijn medewerker. Vertrouwen is de basis van deze relatie, want de medewerker wordt niet meer gestuurd, maar moet zichzelf sturen. Dit betekent voor de medewerker meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. En daar stond mijn hoofd even wat langer bij stil, bij dit laatste onderdeel…

Dit is waar het volgens mij om gaat! Vele boeken, artikelen en gesprekken hebben mij doen inzien dat de kern van Het Nieuwe Werken persoonlijk leiderschap is. Daarmee bedoel ik dat iemand in staat is, zo in contact te zijn met zijn eigen kwaliteiten, dat hij ze in het dagelijks leven en in zijn werksituatie optimaal kan inzetten. Dit is van groot belang bij Het Nieuwe Werken, omdat hier niet de processen, maar de mens centraal staat! Mensen mogen hun werk namelijk steeds meer naar eigen inzicht uitvoeren. Dit vraagt van hen sterk persoonlijk leiderschap en inzicht in hun kwaliteiten.

Essentieel is dat je te weten komt wat nu precies jouw kwaliteiten zijn en op welke manier jij de meest waardevolle bijdrage aan een organisatie kunt leveren. Een woord dat meteen bij mij opkomt is: talent. Dit lijkt een nogal uitgekauwd woord, dankzij tv programma’s zoals Holland’s got talent en Idols, maar je kunt dus ook denken dat de tijd er rijp voor is! Echter, zoals je ook in die shows kunt zien, is niet iedereen zich even bewust van zijn of haar talent.

Bij sommige mensen lijkt zo voor de hand te liggen wat zijn of haar talent is, maar niet bij iedereen. Daarom wil ik je graag een paar hulpvragen aanbieden. Deze vragen zijn afkomstig uit het boek De talentmanager van Kees Gabriels en werden mij een jaar geleden aangereikt om mijn eigen talent te ontdekken. 

  • Waar was je als kind al erg goed in?
  • Wat trekt als vanzelf je aandacht? 
  • Wat kun je niet laten te doen of zeggen?
  • Waarvoor krijg je complimenten?
  • Wat was je laatste succes?
  • Wat stoort je? Het omgekeerde daarvan is wellicht je talent.

Als je vervolgens je talent gevonden hebt, kan de ontdekkingstocht naar jouw ideale baan beginnen. Sociale media kunnen je ontdekkingstocht vergemakkelijken, doordat je met behulp van deze media eenvoudig in contact kunt komen met gelijkgestemden, binnen of buiten jouw vakgebied. Daarnaast bieden ze je de mogelijkheid om je talent te tonen (personal branding).

Door het grotere gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid dat bij Het Nieuwe Werken hoort en het inzicht in je talent, zal je creatiever en beter werk afleveren. En als je kennis en kunde optimaal tot bloei komen, zal dit logischerwijs tot een groter gevoel van geluk leiden! Genoeg argumenten om jou via deze blog op te roepen tot het nemen van je verantwoordelijkheid en uit je ‘veilige’ hokje te komen om je talent te gaan ontdekken!

Share: